Limtræsbjælker / Privatlivspolitik

1. Privaatsus lühidalt

Üldteave

Järgnevad märkused annavad lihtsa ülevaate sellest, mis juhtub teie isikuandmetega, kui külastate meie veebisaiti. Isikuandmed on kõik andmed, mis teid isiklikult tuvastavad. Üksikasjalikku teavet andmekaitse teemal võite leida meie käesolevas tekstis loetletud privaatsuspoliitikast.

Andmete kogumine meie veebisaidil

Kes vastutab andmete kogumise eest sellel veebisaidil? Sellel veebisaidil olevat andmetöötlust teostab veebisaidi operaator. Selle kontaktandmed saate jälg see veebileht.

Kuidas me oma andmeid kogume?

Teie andmed kogutakse ühelt poolt, mida meile ütlete. Näiteks võib see olla andmete, mille sisestate kontakti vormis.

Muud andmed kogutakse automaatselt veebisaidi kaudu meie IT-süsteemide kaudu. Need on eelkõige tehnilised andmed (nt Interneti-brauser, operatsioonisüsteem või lehe taotluse aeg). Selle andmete kogumine on automaatselt kohe, kui sisenete meie veebisaidile.

Mida me teie andmeid kasutame?

Osa andmeid kogutakse, et tagada veatut veebisaidi pakkumine. Teie kasutaja käitumise analüüsimiseks saab kasutada muid andmeid.

Millised on teie andmetega seotud õigused?

Igal ajal on teil õigus saada tasuta teavet oma salvestatud isikuandmete päritolu, saaja ja eesmärgi kohta. Samuti on teil õigus nõuda nende andmete parandamist, blokeerimist või kustutamist. Lisateabe saamiseks privaatsuse kohta võta meiega igal ajal ühendust jälg meile antav aadress.

2. Üldteave ja kohustuslik teave

Andmekaitse

Operaatorid neid saite kaitse oma isiklikke andmeid väga tõsiselt. Me kasutame teie isikuandmeid konfidentsiaalselt ja kooskõlas õigusliku andmekaitse eeskirjade ja käesoleva privaatsuspoliitika.

Kui kasutate seda veebisaiti, kogutakse erinevaid isikuandmeid. Isiklikud andmed on teave, mis identifitseerib teid isiklikult. See privaatsuspõhimõte selgitab, millist teavet me kogume ja mida me seda kasutame. Samuti selgitatakse, kuidas ja mis eesmärgil see juhtub.

Me juhime tähelepanu sellele, et surra andmeedastusel Internetis (nt kommunikatsioonimuuseumisse e-posti teel) võib olla turvaaugud. Andmete täielik kaitse kolmandate isikute juurdepääsu eest ei ole võimalik.

Märkus vastutavale asutusele

Vastutav andmete töötlemise üksus sellel veebisaidil on:

Norges Wood

Lao, Kalesi küla Raasiku vald
Harjumaa 75207 Eesti

Tel: +372 56821601
E-Mail: info@norgeshus.ee

Vastutav asutus on füüsiline või juriidiline isik, kes üksi või koos teistega otsustab isikuandmete töötlemise eesmärkide ja vahendite (nt nimed, e-posti aadressid jms) üle.

Teie andmetöötluse nõusoleku tühistamine

Paljud andmetöötlustoimingud on võimalikud ainult teie selgesõnalise nõusoleku korral. Võite olemasoleva nõusoleku igal ajal tühistada. Saadaolev mitteametlik sõnum meile on piisav. Tühistamist ei mõjuta kuni selle tühistamiseni tehtud andmete töötlemise õiguspärasus.

Kaebuse esitamise õigus pädevale järelevalveasutusele

Andmekaitseseaduse rikkumise korral on asjaomasel isikul õigus pöörduda pädeva järelevalveasutuse poole. Andmekaitsega seotud pädev järelevalveasutus on föderaalriigi riiklik andmekaitseametnik, kus asub meie ettevõte.

Õigus andmete ülekandmisele

Teil on õigus saada andmeid, mida me töötleme automaatselt vastavalt teie nõusolekule või lepingu täitmisele, mis edastatakse teile või kolmandale osapoolele standardse masinloetaval kujul. Kui te vajate otsest andmete edastamist teisele vastutavale isikule, tehakse see ainult niivõrd, kui see on tehniliselt teostatav.

SSL või TLS-i krüptimine

Sellel saidil kasutatakse turvakaalutlustel ja konfidentsiaalse sisu edastamiseks, näiteks tellimuste või taotluste puhul, mille saadete meile saidi operaatorina, SSL või. TLS krüptimise. Võite krüptitud ühenduse tuvastada, muutes brauseri rea sirvimisel brauseri aadressiliini “http: //” ja “https: //” ning luku sümbolist.

Kui SSL-i või TLS-i krüpteerimine on lubatud, ei anna kolmandatele isikutele andmeid, mille meile meile saadate.

Teave, blokeerimine, kustutamine

Nad on vastavalt kehtivatele sätetele õiguse õigust vabale teavet teie salvestatud isikuandmete oma päritolu ja sihtkoha eesmärgil andmete töötlemine ja võimalusel õigus parandamise, blokeerimise või nende kustutamist. Lisateavet isikuandmete kohta võtke meiega igal ajal ühendust jälg meile antav aadress.

Vastuolu reklaamsõnumitega

Kasutamine all avaldatud jäljendi kohustus saata pealesunnitud reklaam ja infomaterjalid lükatakse tagasi. Operaatorid saite sõnaselgelt õigusliku meetmeid juhul pealesunnitud reklaam teavet, näiteks rämpsposti e-kirju.

3. Andmete kogumine meie veebisaidil

Küpsised

Veebilehed kasutavad nn küpsiseid. Küpsised arvutisse mingit kahju ning ei sisalda viirusi. Küpsiseid kasutatakse selleks, et meie pakkumisi kasutajasõbralikumaks, tõhus ja ohutumaks. Küpsised on väikesed tekstifailid, mis salvestatakse arvutisse ja salvestab oma brauserit.

Enamik meie kasutatavatest küpsistest on nn seansiküpsised. Teie külastuse lõpus kustutatakse need automaatselt. Teised küpsised jäävad teie seadmesse alles, kuni need kustutatakse. Need küpsised võimaldavad meil järgmise brausimise ajal teie brauserit ära tunda.

Saate seadistada oma brauseri nii, et teil on teavitada küpsiste ja küpsiste lubamiseks ainult juhul aktiveerida vastuvõtmise küpsised teatud funktsioone või välistada üld- ja automaatne kustutamine küpsised brauseri sulgemisel. Kui keelata küpsiseid, funktsionaalsust sellel saidil võib olla piiratud.

Küpsised, mis on vajalikud elektroonilise kommunikatsiooniprotsessi läbiviimiseks või teatud funktsioonide kasutamiseks, mida soovite kasutada (nt ostukorvifunktsioon), avaldatakse artikli 6 paragrahvi 1 järgi. f DSGVO salvestatud. Veebisaidi operaatoril on õigustatud huvi küpsiste säilitamise vastu, et tehniliselt tõrgeteta ja optimeeritud teenuste pakkumine. Kui salvestatakse muid küpsiseid (nt teie surfamise käitumise analüüsi küpsised), käsitletakse neid privaatsuspoliitikas eraldi.

Server logifaile

Lehekülgede pakkuja automaatselt kogub ja salvestab andmed nn serverlogifailid, mida teie brauser automaatselt meile edastab. Need on:

  • Brauseri tüüp ja brauseri versioon
  • Operatsioonisüsteem kasutatakse
  • Viitav URL
  • Serveri nimi juurdepääsu arvuti
  • Aeg server taotluse
  • IP-aadress

Andmete ühendamine teiste andmeallikatega ei tehta.

Andmetöötluse aluseks on artikkel 6 paragrahv 1 lit. b DSGVO, mis võimaldab andmete töötlemist lepingu või lepingueelsete meetmete täitmiseks.

Kontakt

Kui saadate meile kontaktivormi teel taotleb oma andmeid päringuvorm sealhulgas saate määrata, millisest kontaktandmed on salvestatud taotluse menetlemise ja puhul järelmeetmete küsimused koos meiega. Neid andmeid ei avaldata ilma sinu nõusolekuta edasi.

Töötlemine kantud andmete kontakt seega põhineda ainult teie nõusolekuta (Art. 6 para. 1 kirjale DSGVO). Saate selle nõusoleku igal ajal tagasi võtta. Saadaolev mitteametlik sõnum meile on piisav. Kehtetuks tunnistamist ei mõjuta kuni tühistamiseni tehtud andmetöötlustoimingute õiguspärasus.

Teie sisestatud andmed kontaktisiku vormis jäävad meile alles siis, kui teilt palutakse meil kustutada, tühistatakse oma nõusolek ladustamiseks või andmete säilitamise eesmärk jäetakse välja (nt pärast teie taotluse täitmist). Kohustuslikud sätted, eriti säilitamisajad, jäävad muutumatuks.

Kommentaarid sellel veebisaidil

Lisaks teie kommentaarile sisaldab sellel lehel ka kommentaari funktsioon ka teavet selle kohta, millal kommenteeriti, teie e-posti aadress ja kui te ei anonüümselt postitanud oma valitud kasutajanimi.

IP-aadressi salvestamine

Meie kommentaaride funktsioon salvestab kommentaare kirjutanud kasutajate IP-aadressid. Kuna me ei kontrolli meie saidi kommentaare enne aktiveerimist, on meil vaja seda teavet, et saaksime autori vastu võtta rikkumisi, näiteks solvanguid või propaganda.

Telli kommentaarid

Selle lehe kasutajaks saate märkusi pärast registreerimist tellida. Te saate kinnitusmeili kinnitamaks, et olete antud e-posti aadressi omanik. Selle funktsiooni saate tellimusest loobuda mis tahes ajal infolehtede lingi kaudu. Sellisel juhul kustutatakse kommentaaride tellimise käigus sisestatud andmed; aga kui olete esitanud meile need andmed muuks otstarbeks ja mujal (nt uudiskirja tellimine), jäävad nad meile koos.

Kommentaaride ladustamise kestus

Kommentaarid ja nendega seotud andmed (nt IP-aadress) salvestatakse ja jäävad meie veebisaidile seni, kuni kommenteeritud sisu on täielikult kustutatud või kommentaare tuleb juriidilistel põhjustel kustutada (nt solvavad kommentaarid).

Õiguslik alus

Kommentaarid salvestatakse teie nõusoleku alusel (artikli 6 paragrahv 1, DSGVO). Võite oma nõusoleku igal ajal tühistada. Saadaolev mitteametlik sõnum meile on piisav. Lõpetamata andmete töötlemise toimingute seaduslikkust ei muudeta.

Andmete töötlemine (kliendi- ja lepinguandmed)

Kogume, töötleme ja kasutage isikuandmeid ainult niivõrd, kuivõrd need on õigussuhte loomiseks, sisuks või muutmiseks vajalikud (inventuuriandmed). Seda tehakse artikli 6 punkti X. paragrahvi X.NUMX alusel. b DSGVO, mis võimaldab andmete töötlemist lepingu või lepingueelsete meetmete täitmiseks. Kogume, töötleme ja kasutage meie veebisaidi (kasutusandmeid) puudutavaid isikuandmeid ainult niivõrd, kuivõrd see on vajalik, et võimaldada või arveldada kasutajat teenuse kasutamiseks.

Kogutud kliendiandmed kustutatakse pärast tellimuse täitmist või ärisuhte lõpetamist. Õiguste säilitamise tähtajad jäävad kehtima.

Andmeedastus teenuste ja digitaalse infosisu lepingu sõlmimisel
Me edastame isikuandmeid ainult kolmandatele isikutele, kui see on lepingu kohaldamisalas vajalik, näiteks makse teostamise eest vastutavale pangale.

Edasine andmete edastamine ei toimu või ainult juhul, kui olete edastuse kohta selgelt nõus. Teie andmete edastamine kolmandatele isikutele ilma selgesõnalise nõusolekuta, näiteks reklaami eesmärgil, ei toimu.

Andmetöötluse aluseks on artikkel 6 paragrahv 1 lit. b DSGVO, mis võimaldab andmete töötlemist lepingu või lepingueelsete meetmete täitmiseks.

4. Sotsiaalne meedia

Facebooki pistikprogrammid (nagu & jagamise nupp)

Meie lehekülgedel, pluginad sotsiaalne võrgustik Facebook, pakkuja Facebook Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA, integreeritud. Facebook plugin, siis nõustute Facebook logo või “Meeldib Button” ( “Like”) meie poolel. Ülevaade Facebook plugins siin: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Kui külastate meie lehti, luuakse plugin otseselt teie brauseri ja Facebooki serveri vahel. Facebook saab teavet, mida olete meie saidil oma IP-aadressiga külastanud. Kui klõpsate oma Facebooki kontol logitud Facebooki “samasse nuppu”, võite linkida meie lehtede sisu oma Facebooki profiilile. Selle tulemusena võib Facebook oma lehtedele külastada oma kasutajakontole. Me juhime tähelepanu sellele, et meie kui lehtede pakkuja ei ole edastatud andmete sisu ja nende kasutamise kohta Facebookis teadlikud. Lisateabe saamiseks vaadake Facebooki privaatsuspoliitikat aadressil: https://facebook.com/policy.php.

Kui te ei soovi, et Facebook saaks teie veebisaidi külastuse teie Facebooki kasutajakontole määrata, logige oma Facebooki kasutajakontolt välja.

Twitter plugin

Meie lehekülgedel on ka teenuse Twitter funktsioonid. Neid funktsioone pakub Twitter Inc, 1355 Market Street, 900 Suite, San Francisco, CA 94103, USA. Twitteri ja “Re-Tweet” funktsiooni kasutades külastatavad veebisaidid on teie Twitteri kontoga seotud ja jagatud teiste kasutajatega. Need andmed edastatakse ka Twitterile. Me juhime tähelepanu sellele, et meie kui lehtede pakkuja ei ole edastatud andmete sisu ja nende kasutamise kohta Twitteris teadlikud. Lisateabe saamiseks vaadake Twitteri privaatsuspoliitikat aadressil: https://twitter.com/privacy.

Saate muuta oma andmekaitseseadeid Twitteris jaotises Kontoseaded https://twitter.com/account/settings

Google+ Plugin

Meie lehed kasutavad Google+ funktsioone. Pakkujaks on Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Koguge ja jagage teavet. Google’i nupu abil saate teavet kogu maailmas. Google’i nupp pakub teile ja teistele kasutajatele Google’ilt ja meie partneritelt personaalset sisu. Google salvestab sisu ja 1i jaoks esitatud teabe ja lehe, mida vaatasite, kui klõpsasite + 1-i. Teie + 1 võib Google’i teenustes, näiteks otsingutulemustes või oma Google’i profiilis või mujal Internetis leiduvates veebisaitides ja reklaamides, näidata teie profiili nime ja fotot.

Google registreerib teie + 1i tegevuse kohta teavet, et parandada Google’i teenuseid teie ja teiste jaoks. Google + nupu kasutamiseks vajate globaalselt nähtavat avalikku Google’i profiili, mis peab sisaldama vähemalt profiili jaoks valitud nime. Seda nime kasutatakse kõigis Google’i teenustes. Mõnel juhul võib see nimi asendada ka teistsuguse nime, mida kasutasite sisu jagamisel oma Google’i konto kaudu. Teie Google’i profiili isikut võidakse kuvada kasutajatele, kes teavad teie e-posti aadressi või kellelt teilt on muu identifitseeriv teave.

Kasutades kogutud teabe: Lisaks eespool kasutusviise, teavet, mida pakkuda vastavalt Google’i privaatsuspoliitikale kasutatakse. Google võib vabastada kokkuvõte statistika + 1 tegevuse alla või edastab need kasutajad ja partneritega, näiteks kirjastajad reklaamijad või seotud saitidel.

5. Analüüsimeetodid ja reklaamid

Google Analytics

See veebisait kasutab veebianalüütika teenuse Google Analytics funktsioone. Pakkujaks on Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics kasutab nn küpsiseid. Need on teie arvutisse salvestatud tekstifailid, mis võimaldavad analüüsida veebisaidi kasutamist teie poolt. Küpsise poolt selle veebisaidi kasutamise kohta saadud teave edastatakse tavaliselt USA-s Google’i serverisse ja salvestatakse seal.

Google Analyticsi küpsised salvestatakse artikli 6 punkti 1 parooli alusel. f DSGVO. Veebisaidi operaatoril on õigustatud huvi analüüsida kasutaja käitumist, et optimeerida nii oma veebisaiti kui ka reklaami.

IP anonüümseks

Oleme aktiveerinud funktsiooni IP anonüümseks muutmise sellel veebisaidil. See tähendab, et teie IP-aadress kärbitud liikmesriikides Euroopa Liidu või muu lepingu osalised Euroopa Majanduspiirkonna enne edastamist Ameerika Ühendriikidesse. Ainult erandjuhtudel saadetakse kogu IP-aadress USA-le Google’i serverisse ja lühendatakse seal. Nimel operaator sellel veebilehel Google kasutab seda teavet, et hinnata oma veebikülje kasutamisest, koostada aruandeid veebilehe tegevus ja pakkudes teine ​​veebilehel ja internet seotud teenused veebisaidi operaator. Google Analyticsi Google Analyticsi osana antud IP-aadressi ei ühendata teiste Google’i andmetega.

Brauseri plugin

Võite hoida küpsiseid brauseri tarkvara vastavas seadetes; aga palun pidage meeles, et kui teete seda, võite olla võimatu kasutama kõiki selle veebisaidi funktsioone võimalikult täiel määral. Lisaks võite takistada Google’i poolt kogutud andmete, mis on seotud teie veebisaidi (sh teie IP-aadressi) kasutamisega, kogumise Google’iga ning Google’i andmete töötlemist, laadides brauseri lisandmooduli alla järgmise lingi kaudu ja installige: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Vastuseisu andmete kogumise

Google Analyticsi abil saate takistada oma andmete kogumist, klõpsates järgmisel lingil. Loobumise küpsis seatakse, et takistada teie andmete kogumist selle saidi järgmistel külastustel: Keela Google Analytics.

Lisateavet kasutajaandmete haldamise kohta Google Analyticsis leiate palun Google’i privaatsuseeskirjadest: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

Tellimuse käsitlemine

Oleme sõlminud Google’iga lepingu andmete töötlemise lepingu ja rakendame Google Analyticsi kasutades täiel määral Saksamaa andmekaitseasutuse rangeid nõudeid.

Google Analyticsi demograafiline teave

See veebisait kasutab Google Analyticsi demograafilist funktsiooni. Selle tulemusena saab aruandeid esitada, mis sisaldavad avaldusi saidi külastajate vanuse, soo ja huvide kohta. Need andmed pärinevad Google’ist pärinevate huvipõhiste reklaamide ja kolmandate osapoolte külastajaandmete põhjal. Neid andmeid ei saa määrata konkreetsele isikule. Võite selle funktsiooni igal ajal oma Google’i konto reklaami seadete kaudu keelata või üldiselt keelata oma andmete kogumine Google Analyticsi poolt, nagu on kirjeldatud jaotises “Vastupidine andmete kogumisele”.

Google Analyticsi uuesti turundamine

Meie veebisaidid kasutavad Google Analyticsi uuesti turundamise funktsioone, mis on kombineeritud Google AdWordsi ja DoubleClicki erinevate seadmete funktsioonidega. Pakkujaks on Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

See funktsioon võimaldab alustada Google Analytics turundamise reklaam sihtrühmadele seadmeüleste funktsionaalsust Google AdWords ja Google DoubleClick link. Sel viisil huvipõhisel, personaliseeritud reklaami sõnumeid, mis on sõltuvalt oma eelmise kasutamise ja sirvimistegevusele seade (nt mobiiltelefon) kohandatud saate kuvada ka mõni teine ​​oma seadmetes (nt tablett või PC).

Kui olete oma nõusoleku andnud, seob Google teie veebi ja rakenduse sirvimisajaloo oma Google’i kontoga selleks otstarbeks. Sel moel võivad samad isikupärastatud reklaamsõnumid kuvada kõikides seadmetes, millega olete oma Google’i kontoga sisse loginud.

Et seda funktsiooni toetavad Google Analytics jälgimise google autenditud ID kasutajad, kes on ajutiselt seotud meie Google Analyticsi andmeid, et määratleda sihtrühmad rist-seadme ekraanil reklaami ja veebisaiti.

Seadme uuesti turundamise / sihtimise abil saate püsivalt loobuda, lülitades Google’i kontol personaliseeritud reklaamid välja; järgige seda linki: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Kokkuvõte pildistatud andmed oma Google’i konto põhineb ainult teie nõusolekuta, võite esitada või tühistada Google (Art. 6 para. 1 kirjale DSGVO). Kui andmekogumise, mis ei ole liidetud Google’i konto (näiteks seetõttu, et teil on Google’i konto või on koondumise vastu) põhineb avastamise andmete tüüp. 6 para. 1 valgustatud f DSGVO. Õigustatud huvi tuleneb asjaolust, et veebisaidi operaator reklaami eesmärgil huvi anonüümse analüüs saidi külastaja.

Lisateavet ja privaatsuseeskirju leiate Google’i privaatsuseeskirjadest aadressil: https://www.google.com/policies/technologies/ads/.

Google AdWords ja Google’i konversioonide jälgimine

See veebisait kasutab Google AdWordsi. AdWords on Internetis reklaamikampaania Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA94043, Ameerika Ühendriigid (“Google”).

Google AdWordsi osana kasutame nn konversioonide jälgimist. Kui klõpsate Google’i esitatud reklaamil, on määratud konversioonide jälgimise küpsis. Küpsised on väikesed tekstifailid, mida Interneti-brauser kasutaja arvutis salvestab. Need küpsised kaotavad kehtivuse pärast 30 päeva ja neid ei kasutata kasutajate isiklikuks tuvastamiseks. Kui kasutaja külastab selle veebisaidi teatud lehti ja küpsis ei ole veel lõppenud, siis Google ja me saame aru, et kasutaja klikkis reklaamil ja suunati sellele lehele.

Iga Google AdWordsi klient saab erineva küpsise. Küpsiseid ei saa jälgida reklaamijate veebisaitide kaudu. Konversioonide küpsise abil kogutud teavet kasutatakse konversioonistatistika koostamiseks AdWordsi reklaamijatele, kes on valinud konversioonide jälgimise. Kliendile öeldakse, kui palju kasutajaid nende reklaamil klikkinud kasutajatel suunati konversioonide jälgimise märgendi lehele. Kuid nad ei saa teavet, mis kasutajaid isiklikult tuvastab. Kui te ei soovi jälgimises osaleda, saate selle loobuda, lihtsalt lülitades Google’i konversioonide jälgimise küpsise oma Interneti-brauseri alla, kasutades kasutaja eelistusi. Teid ei kaasata konversioonide jälgimise statistikasse.

Konversioonide küpsiste säilitamine põhineb artikli 6 parameetri 1 numbritel. f DSGVO. Veebisaidi operaatoril on õigustatud huvi analüüsida kasutaja käitumist, et optimeerida nii oma veebisaiti kui ka reklaami.

Lisateavet Google AdWordsi ja Google’i konversioonide jälgimise kohta leiate Google’i privaatsuseeskirjadest: https://www.google.com/policies/privacy/.

Saate seadistada oma brauseri nii, et teil on teavitada küpsiste ja küpsiste lubamiseks ainult juhul aktiveerida vastuvõtmise küpsised teatud funktsioone või välistada üld- ja automaatne kustutamine küpsised brauseri sulgemisel. Kui keelata küpsiseid, funktsionaalsust sellel saidil võib olla piiratud.

Google reCAPTCHA

Meie veebisaitidel kasutame “Google reCAPTCHA” (edaspidi “reCAPTCHA”). Pakkujaks on Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”).

ReCAPTCHA abil tuleks kontrollida, kas meie veebisaitidel (nt kontakti vormis) sisestatud andmete sisestamine toimub inimese või automatiseeritud programmi kaudu. Selleks analüüsib reCAPTCHA veebisaidi külastaja käitumist erinevate omaduste põhjal. See analüüs algab automaatselt niipea, kui veebisaidi külastaja siseneb veebisaidile. Analüüsi jaoks hindab reCAPTCHA mitmesugust teavet (nt IP-aadress, veebisaidi külastaja veebisaidi või kasutaja poolt tehtud hiire liigutuste aeg). Analüüsi käigus kogutud andmed edastatakse Google’ile.

ReCAPTCHA analüüsid on täiesti taustal. Saidi külastajatele ei soovitata analüüsida.

Andmetöötlus põhineb artiklil 6 paragrahv 1 lit. f DSGVO. Veebisaidi operaatoril on õigustatud huvi kaitsta oma veebisaite kuritarvitavast automaatsest nuhkimisest ja SPAMist.

Google’i reCAPTCHA ja Google’i privaatsuseeskirjade kohta lisateabe saamiseks külastage järgmisi linke: https://www.google.com/policies/privacy/ ja https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html.

Facebook Pixel

Meie sait kasutab Facebooki külastaja tegevuse pikslit konversiooni mõõtmiseks, Facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”).

Sel moel saab saidi külastajate käitumist jälgida, kui nad on teenusepakkuja veebisaidile ümbersuunatud, klõpsates Facebooki reklaamil. Selle tulemusena saab Facebooki reklaamide tõhusust hinnata statistilise ja turu-uuringute eesmärgil ning tulevaste reklaamimeetmete optimeerimist.

Kogutud andmed on meie veebisaidi operaatorina anonüümsed, me ei saa teha järeldusi kasutajate identiteedi kohta. Kuid andmeid hoitakse ja töödeldakse Facebookis, nii et vastava kasutajaprofiiliga on võimalik ühendada ja Facebook oma reklaami eesmärgil andmeid vastavalt Facebook Andmed kasutuse poliitika saab kasutada. Selle tulemusena võib Facebook lubada reklaamide kuvamist Facebookis ja väljaspool Facebookit. Selline andmete kasutamine ei saa mõjutada meie kui saidi operaatorit.

Facebooki privaatsuspoliitikas leiate lisateavet privaatsuse kaitse kohta: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Samuti võite kasutada jaotises Reklaamide sätted jaotises Reklaamide sätted uuesti turundamise funktsiooni “Valitavad sihtrühmad” https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen välja. Selleks peate olema Facebookis sisse logitud.

Kui teil pole Facebooki kontot, saate Google’i kasutuspõhist reklaami keelata Euroopa Interactive Digital Advertising Alliance’i veebisaidil: https://www.youronlinechoices.com/ee.

6. Pluginad ja tööriistad

Youtube

Meie veebisait kasutab pluginaid Google’i toega YouTube’i lehelt. Saidi operaator on YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA.

Kui külastate mõnda meie YouTube’i pistikprogrammiga lubatud saiti, siis ühendatakse see YouTube’i serveritega. See ütleb YouTube’i serverile, milline meie külastatud lehti.

Kui olete sisse loginud oma YouTube’i kontole, võimaldab YouTube teie sirvimiskäitumist otseselt seostada oma isikliku profiiliga. Saate sellest välistada, logides välja oma YouTube’i kontolt.

YouTube’i kasutamine on meie veebipõhiste pakkumiste atraktiivne esitlemine. See kujutab endast õigustatud huvi 6 artikli X. paragrahvi 1 tähenduses. f DSGVO.

Lisateavet kasutajateabe käsitlemise kohta leiate YouTube’i privaatsuseeskirjadest aadressil: https://www.google.com/policies/privacy.

Vimeo

Meie veebisait kasutab videopleieri Vimeo pluginaid. Pakkujaks on Vimeo Inc., 555 West 18 Street, NY, New York 10011, USA.

Kui külastate mõnda meie Vimeo pistikprogrammiga varustatud saiti, siis ühendatakse see Vimeo serveritega. See ütleb Vimeo serverile, millistest lehtedest olete külastanud. Lisaks saab Vimeo teie IP-aadressi. See kehtib ka siis, kui te pole Vimeo-ga sisse logitud või Vimeo kontot ei ole. Vimeo kogutud teave edastatakse Ameerika Ühendriikide Vimeo serverisse.

Kui olete oma Vimeo konto sisse logitud, lubate Vimeol seostada oma surfimiskäitumise otse oma isikliku profiiliga. Saate selle ära hoida, logides oma Vimeo konto välja.

Lisateavet kasutajaandmete töötlemise kohta saate Vimeo privaatsuseeskirjadest aadressil: https://vimeo.com/privacy.

Google’i veebifontosid

Sellel saidil kasutatakse fontide ühtseks kujundamiseks Google’i poolt pakutavaid nn veebifonte. Kui soovite lehte kutsuda, laadib teie brauser teie brauseri vahemikus vajalikke veebifontoreid, et tekste ja fonte õigesti kuvada.

Selleks peab brauser, mida kasutate, ühenduse Google’i serveritega. Selle tulemusena saab Google teada, et meie veebisaiti on teie IP-aadressi kaudu juurdepääsetav. Google’i veebifontide kasutamine on meie veebiteenuste järjekindla ja atraktiivse esitluse huvides. See kujutab endast õigustatud huvi 6 artikli X. paragrahvi 1 tähenduses. f DSGVO.

Kui teie brauser ei toeta veebifoneid, kasutab teie arvuti vaikimisi fonti.

Lisateavet Google’i veebifontide kohta vt https://developers.google.com/fonts/faq ja Google’i privaatsuspoliitikas: https://www.google.com/policies/privacy/.

Google Maps

See sait kasutab kaardistamise teenust Google Maps API kaudu. Pakkujaks on Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Mapsi funktsioonide kasutamiseks peate oma IP-aadressi salvestama. See teave edastatakse tavaliselt ja hoitakse Google’i serveris Ameerika Ühendriikides. Selle saidi pakkuja ei mõjuta seda andmeedastust.

Kasutamine Google Maps on teinud huvides ahvatlev esitlus meie online pakkumisi ja kerge leitavus meie kommenteeritud veebilehel kohtades. See kujutab endast õigustatud huvi 6 artikli X. paragrahvi 1 tähenduses. f DSGVO.

Lisateavet kasutajaandmete käsitlemise kohta leiate Google’i privaatsuseeskirjadest: https://policies.google.com/privacy.