Udførte opgaver

Limtræ – Limtræsbjælker – Norges Hus – Referencer

Norges Wood fremstiller bærende konstruktioner af limtræsbjælker. Bærende konstruktioner projekteres med Dietrich’s 3D CAD / CAM
projekteringsprogrammel, som muliggør opbygning af komplicerede tagkonstruktioner.

Norges Wood © Copyright 2021